Planningsinstrument zwembaden online tool

Via deze online tool kunt u een eerste inzicht krijgen in de zwemwaterbehoefte in uw regio of gemeente. Om in te loggen kunt u hier een account aanmaken.

Op basis van diverse landelijke kengetallen en lokale inzichten kunt u voor de activiteiten leszwemmen, schoolzwemmen, zwemsport, banenzwemmen en doelgroepzwemmen schatten hoeveel zwemwater nodig is. De tool biedt een eerste inzicht en schetst een geschatte cijfermatige behoefte. De lokale situatie kan hier van afwijken, door bijvoorbeeld andere verenigingsstructuren of een afwijkend verzorgingsgebied. Voor uitspraken over de ideale configuratie van zwemwater dient, aanvullend op de inzet van deze tool, de lokale context in kaart te worden gebracht, waarbij onder andere aandacht is voor het niveau waarop zwemverenigingen actief zijn, gemeentelijk beleid of ambities, schoolzwemmen en ervaringen van exploitanten en gebruikers. De tool levert hiermee een bijdrage aan lokaal maatwerk. Gespecialiseerde advies- of onderzoeksbureaus kunnen u hiermee verder helpen.

Het planningsinstrument zwembaden is voortgekomen uit een ambitie van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) om te komen tot een openbaar toegankelijk, goed uitlegbaar en breed gedragen instrumentarium dat gemeenten helpt om besluiten te nemen over de configuratie van zwembaden. Het Mulier Instituut heeft met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en in samenwerking met het werkveld invulling gegeven aan dit instrumentarium.

Lees voordat u aan de slag gaat met de online tool de uitleg over het invullen van het instrument door. Daarvoor kunt u hier klikken of boven aan uw scherm op het kopje 'Werking instrumentarium' klikken.

Nadat u bent ingelogd, kunt u op de projectenpagina een project aanmaken om lokale zwemwaterbehoefte door te rekenen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de zwemwatertool kunt u terecht bij:

Corry Floor
c.floor@mulierinstituut.nl
(0)30 721 02 26