Werking instrumentarium

Het planningsinstrument zwembaden is zo opgebouwd dat het enerzijds de vraag naar zwemwater in kaart brengt en anderzijds het aanbod van zwemwater kan worden ingevuld. Vraag en aanbod worden dan samengebracht, waaruit zichtbaar wordt of er overschotten of tekorten zijn.

Op deze pagina staat een korte toelichting op de onderdelen van het planningsinstrument:

  • typen zwemactiviteiten
  • demografie
  • aanbod van zwemwater
  • vraag naar zwemwater
  • lokale context

Op de projectenpagina kunt u een project aanmaken om lokale zwemwaterbehoefte door te rekenen.