Typen zwemactiviteiten

Binnen het planningsinstrument onderscheiden we vijf typen zwemactiviteiten:
  • Leren zwemmen: hieronder vallen zowel les- als schoolzwemmen. Hierbij gaat het om leszwemmen voor kinderen; leszwemmen voor volwassenen valt onder doelgroepzwemmen.
  • Zwemsport: onder zwemsport verstaan we alle zwemsporten die in het zwembad (in verenigingsverband) worden uitgevoerd: wedstrijdzwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen, schoonspringen, lifeguarding, onderwatersport en duiken.
  • Banenzwemmen: richt zich op de mogelijkheden om, al dan niet begeleid, gebruik te maken van het zwembad om banen te zwemmen op basis van een zwembadabonnement of los kaartje. In tegenstelling tot de categorie ‘zwemsport’, wordt banenzwemmen niet in verenigingsverband gedaan.
  • Doelgroepzwemmen: hieronder vallen diverse aquasporten zoals aquarobics of floatfit. Ook activiteiten als therapeutisch zwemmen, meer bewegen voor ouderen, ouder-kindzwemmen en zwemles voor volwassenen behoren tot deze groep. Aquasporten voor kinderen, zoals snorkelen en zeemeerminzwemmen, vallen ook onder het doelgroepzwemmen.
  • Pretzwemmen: duidt de uren aan in het zwembad die beschikbaar zijn voor recreatief gebruik van het zwembad, maar die niet specifiek als doelgroepen- of banenzwemmen worden aangeduid.
In de online tool is het mogelijk om voor leszwemmen, schoolzwemmen, zwemsport, banenzwemmen en doelgroepzwemmen de behoefte aan zwemwater te berekenen. Voor pretzwemmen geldt dat het voorzieningenniveau en de nabijheid van het zwembad veruit de belangrijkste elementen zijn waarop de keuze voor de activiteit pretzwemmen wordt bepaald en in veel mindere mate de hoeveelheid zwemwater. Daarnaast is bij pretzwemmen het aanbod sterk afhankelijk van de wensen van gemeente, exploitant en gebruikers (bevolking) en vaak (ook) een politieke keuze. Om deze reden is de behoefte aan zwemwater voor pretzwemmen niet in deze online tool meegenomen. In de rapportage zijn wel kentallen opgenomen voor de afstand tot een recreatiezwembad. Deze kentallen zijn naar stedelijkheid en gemeentegrootte inzichtelijk gemaakt.