Uitkomsten

Per zwemactiviteit wordt de vraag berekend (m2). Wanneer u het aanbod aan zwemwater heeft ingevuld, wordt een tekort of overschot als uitkomst weergegeven (beschikbare m2 – benodigde m2). Wanneer u geen aanbod aan zwemwater heeft ingevuld, wordt enkel de benodigde hoeveelheid zwemwater voor een activiteit weergegeven (gebaseerd op voorbeeldprogrammering).
Wanneer tekorten of overschotten kunnen worden uitgerekend, worden ook drie oplossingsrichtingen aangedragen:

  • Hoeveel uren meer/minder van de betreffende activiteit zijn nodig, wanneer de hoeveelheid geschikt zwemwater en het aantal weken inroostering per jaar gelijk blijven.
  • Hoeveel meer/minder weken inroostering per jaar van de betreffende activiteit zijn nodig, wanneer de hoeveelheid geschikt zwemwater en het aantal ingeroosterde uren per week gelijk blijven.
  • Hoeveel m2 meer/minder geschikt zwemwater is nodig, wanneer het aantal ingeroosterde uren per week en het aantal weken inroostering per jaar gelijk blijven.

De oplossingsrichtingen geven een indicatie of een oplossing voor het tekort/overschot in de programmering of in de hoeveelheid geschikt water te vinden is.