Lokale context

Het planningsinstrument zwembaden is gebaseerd op landelijke kengetallen. Om aan te kunnen sluiten bij de lokale situatie is extra informatie benodigd over factoren die van invloed zijn op de vraag naar en aanbod van zwemwater. Te denken valt hierbij aan lokale cijfers over zwemdeelname of zwemdiplomabezit, opleidingsniveau en etniciteit van inwoners, lokaal beleid ten aanzien van schoolzwemmen en ambities van gemeenten, zwembaden en zwemverenigingen. Een lokale checklist voor het inzetten van dit planningsinstrument is opgenomen in bijlage 1 van de rapportage.